Mengsels

Iedere situatie stelt zijn eigen eisen. Aan het gras op een voetbalveld worden nu eenmaal andere eisen gesteld dan aan een gewoon gazon.

Wij werken met een groot aantal verschillende mengsels en kunnen dit zo samenstellen dat het gazon voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden.

Zo zijn er mengsels die speciaal zijn voor zware belasting, denk aan sportvelden, speelweides en campings. Of denk aan lastige situaties als veel schaduw of de volle zon, droge of natte plekken. Overal is een oplossing voor.

Buiten het zaaien van gras is er nog een grote diversiteit aan kruidenmengsels te verwerken. Er zijn bijvoorbeeld kruidenmengsels geschikt voor natte situaties, en mengesels voor droge situaties.

Dit is ook maatwerk, in welke situatie welk kruidenmengsel kan worden verwerkt.

3seconds.nl Webdesign