VCA

Miltenburg-Groen is VCA-gecertificeerd.

VCA betekend dat het bedrijf op een verantwoorde en veilige wijze te werk gaat.

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Belangrijk hierin is het werken met diverse machines en het werken op hoogte e.d.

Het voordeel voor U is dat door een goed gestructureerde manier van werken het werk kwalitatief nog beter wordt.

 

3seconds.nl Webdesign